Izotopová laboratoř má dlouhou historii. Ústav nukleární biologie a radiochemie původně sídlel v Praze. Po reformě akademických ústavů v roce 1993 velká část pracovníků byl začleněn jako Izotopová laboratoř Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Některé další pracovníky pokračovali práce na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovi v Praze, nebo v detašovaném pracovišti Ústavu analytické chemie AV ČR.

administrace

Oblasti výzkumu laboratoře

Výzkum je rozčleněn do následujicích oblasti.

administrace

Publikace

2023

2022